verslag DSMBS Congres 2016

Nieuws

best-poster-award-S.v.Mil_-150x150[1]

 

Woensdag 6 april 2016, Landgoed Zonheuvel, Doorn

De 6de editie van de DSMBS werd gehouden in landgoed Zonheuvel in Doorn. Aanwezig waren afgevaardigden van alle bariatrische centra in Nederland. Van deze centra waren bariatrisch chirurgen, endocrinologen, arts-assistenten, nurse practitioners, diëtisten, psychologen en managers ruim vertegenwoordigd. Het programma begon met een keynote lecture door dr. L.Kleinendorst uit het UMCU. Ze liet zien dat obesitas naast een multifactoriële en syndromale oorzaken ook door weinig bekende genetische afwijkingen veroorzaakt kan worden. Een obesitoom (soort stamboom) is een eenvoudige hulpmiddel bij het opsporen van patiënten voor aanvullend onderzoek naar genetisch afwijkingen geassocieerd met obesitas.
Tijdens de vrije voordrachten in de ochtend werden uiteenlopende onderwerpen besproken. Deze varieerde van basale endocrinologie tot chirurgisch technische interventies. De groep uit het OLVG heeft laten zien dat de routine polysomnografie de gouden standaard is voor het diagnosticeren van OSAS en dat OSAS vaak ongemerkt voorkomt bij patiënten met morbide obestitas. Een creatieve studie van het Maxima Medisch centrum liet zien dat een slikfoto niet bruikbaar is als diagnosticum om de pouch grote in te schatten. Er was teveel interobserver variabiliteit tussen de beoordelaars van de slikfoto’s. Met een RCT heeft de groep uit Rijnstate laten zien dat er geen verschil is tussen oraal toedienen en intraveneus toedienen van Vitamine B12. Het is dus aan de patiënt om te kiezen tussen dagelijkse tabletten of maandelijkse injecties. De groep uit Leeuwarden liet met een farmacokinetisch onderzoek het verschil tussen de biologische beschikbaarheid van metoprolol met en zonder gereguleerde afgifte zien. De farmacokinetiek veranderd voor beide, waarbij tabletten zonder reguliere afgifte betere spiegels geeft bij patiënten na een RYBGP. Met prachtige beeldvorming middels PET CT heeft de groep uit Rijstate laten zie hoe ze de betacellen van het pancreas in beeld kunnen krijgen. Deze beeldvorming biedt talloze nieuwe mogelijkheden om het effect van bariatrische chirurgie op DM2 te onderzoeken en we wachten dan ook met smart op de vervolgstudies. Vorig jaar presenteerde de groep uit Rijstate een fantastische RCT, waarbij de lieten zien dat een langere biliopancreatische lis meer gewichtsverlies geeft. Dit jaar presenteerde ze een parallelle studie waarbij ze hetzelfde effect zien bij de groep patiënten die een redo RYGP ondergaan. De groep van het MC Slotervaart liet middels een meta-analyse zien dat urine incontinentie vaak voorkomt bij vrouwen en significant verbeterd na bariatrische chirurgie.

Tijdens de lunch is er uitgebreid van gedachten gewisseld over de ochtend sessies. Tevens konden we langs de sponsoren lopen die hun nieuwste op bariatrie gerichte producten etaleerde.

Na de lunch gingen we verder met de postersessie. Er werden negen praatjes gehouden middels een korte pitch van 5 minuten. De groep uit het OLVG liet zien dat 75% van de patiënten na een RYGBP niet meer CPAP afhankelijk is. De onderzoekers van het MC Slotervaart heeft de mate van voedsel intolerantie geïnventariseerd twee jaar na bariatrische chirurgie. Ze vonden dat met name gefrituurde producten en taart slecht verdragen wordt. De groep uit Rijstate liet op bijzondere wijze zien met radioactieve pannenkoeken dat een versnelde passage van voedsel via de pouch minder gewichtsverlies geeft na RYGBP. Uit Beverwijk kwam een fraaie studie dat routine gastroduodenoscopie geen toegevoegde waarde heeft bij patiënten met morbide obesitas in Nederland.
De sessie werd afgesloten met de uitreiking van de posterprijs. Deze werd in ontvangst genomen door Stephanie van Mil van het SFG uit Rotterdam met haar poster over de postoperatieve checklist voor bariatrische patiënten. We hadden haar deze dag al twee keer eerder zien schitteren met een mooie presentatie over het verband tussen vetvolume en vetweefsel inflammatie en een studie naar de veranderingen in acute complement C3 na bariatrische chirurgie.

Het was een buitengewoon mooi congres. De melange aan belangstellende en inhoudelijk sterke praatjes laat ook dit jaar zien hoe wij gegroeid zijn.

Steve de Castro