Afscheid Bart van Wagensveld en nieuwe DSMBS bestuurssamenstelling

Nieuws

AFSCHEID

Op woensdag 5 april is Bart van Wagensveld teruggetreden als voorzitter van de DSMBS. Hij nam afscheid van de DSMBS tijdens het Jaarcongres in Tiel. Bart gaat een nieuwe uitdaging aan in het buitenland, waardoor zijn werk niet meer te combineren is met de bestuurswerkzaamheden in Nederland. Bart blijft werkzaam binnen de metabole en bariatrische chirurgie en zal nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen in Nederland.

De DSMBS neemt afscheid van een betrokken en charismatische voorzitter die zich enorm heeft ingezet voor de groei van de bariatrische chirurgie in Nederland de afgelopen 3 jaar. Hij hielp mee met het tot stand komen van een uitkomstregistratie binnen DICA -onze DATO- en bouwde voor de DSMBS een groot internationaal netwerk op, waarvan we nog lang met veel plezier gebruik kunnen en zullen maken. In augustus hoort de DSMBS of de gezamenlijke inspanningen van Bart van Wagensveld en Ulas Biter er toe zullen hebben geleid dat we in 2021 het wereldcongres van IFSO in Amsterdam mogen organiseren. Wij danken Bart van harte voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes toe met zijn nieuwe uitdaging in het buitenland.

VACATURE

Tijdens het jaarcongres van de DSMBS is door de ALV goedkeuring verleend aan de nieuwe samenstelling van het bestuur. Ronald Liem neemt de voorzittershamer over van Bart van Wagensveld, Arnold van de Laar neemt de pen over van Ronald Liem, Ulas Biter blijft de kas beheren en wordt vice voorzitter. Er is een vacature gesteld voor een nieuw bestuurslid. Tijdens een buitengewone ALV op 12 mei 2017 zal aan deze vacature invulling worden gegeven. Wij roepen onze leden die interesse hebben in deze bestuursfunctie op dit schriftelijk aan het bestuur duidelijk te maken voor 10 mei aanstaande.

 

Bestuur DSMBS (werkgroep bariatrische chirurgie):

Ronald Liem, voorzitter – Ulas Biter, penningmeester & vice voorzitter – Arnold van de Laar, secretaris – Frits Berends – Eric Hazebroek