Van de voorzitter

Met bijna 12.500 operaties per jaar, is de metabole en bariatrische chirurgie een belangrijk onderdeel geworden binnen het heelkundig palet en vervult de werkgroep dan ook een belangrijke rol om deze behandelingen kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk te laten zijn. Onze leden verrichten veel wetenschappelijk onderzoek om de kennis omtrent indicaties, behandeling en consequenties van onze behandelingen steeds beter te begrijpen en verder te ontwikkelen. Tijdens het jaarlijks congres van de DSMBS wordt veel van dit Nederlandse onderzoek gepresenteerd, maar ook op toonaangevende internationale congressen hebben Nederlandse onderzoekers vaak het podium en publiceren zij deze onderzoeken ook in veel gelezen internationale vakbladen.

De uitkomst registratie binnen de metabole en bariatrische chirurgie, de Dutch Audit for Treatment of Obesity (DATO) is al enkele jaren actief, waarbij de complete jaren 2015 en 2016 reeds worden aangewend om transparante indicatoren aan te leveren aan direct betrokkenen bij de behandeling van onze patiënten. De wetenschappelijke commissie van DATO draagt zorg voor verbetering aan deze registratie en ontwikkelt ook nieuwe indicatoren. Daarnaast wordt door onderzoekers gewerkt aan door patiënten gerapporteerde uitkomst maten, specifiek voor de metabole en bariatrische chirurgie.

De publieke beeldvorming rondom metabole en bariatrische chirurgie en de acceptatie ervan is helaas nog niet zoals wij dat graag zouden willen zien. Het besef dat ernstig overgewicht ook een ernstige te behandelen aandoening is, wordt nog niet breed in de samenleving gedragen. De DSMBS heeft al meerdere initiatieven ontplooid om deze negatieve beeldvorming te veranderen. Ziekte en behandeling hebben in diverse landelijke media gelukkig de verdiende aandacht gekregen en we bemerken steeds meer dat vooroordelen aan positieve verandering onderhavig zijn.

De DSMBS is de kinderschoenen ontstegen, mede dankzij de inspanningen van onze voorgangers. Wij zullen onverminderd met veel energie blijven werken aan verbetering van onze behandelingen, kennisvergaring en maatschappelijke acceptatie.

Met hartelijke groet,

Marloes Emous, voorzitter DSMBS