DSMBS leidraad herstarten electieve bariatrische chirurgie in tijden van corona

7 mei 2020

Geachte leden van de DSMBS,

Nu de druk van de Covid-19 zorg op het algemene zorgsysteem in Nederlandse ziekenhuizen inmiddels sterk verminderd is, kan de toegenomen ruimte voor electieve ingrepen mogelijk ook weer ingezet worden voor bariatrische/metabole chirurgie.

Inmiddels zijn meerdere centra zich aan het voorbereiden op het hervatten van deze zorg.

Het bestuur van de DSMBS heeft daarom een leidraad opgesteld die hierbij van waarde kan zijn.

Uiteraard hoort hier ook een ‘disclaimer’ bij. De huidige omstandigheden en tijdsdruk maakten afstemming met eventuele andere belanghebbenden onmogelijk.

Deze leidraad is opgesteld aan de hand van huidige (beperkte) wetenschappelijke kennis. Daarom is het mogelijk dat de inhoud bij nieuwe inzichten zal worden aangepast.

Enkele actuele referenties werden als hyperlink toegevoegd.

De leidraad vindt u HIER.

Met vriendelijke groet,

Eric Hazebroek, voorzitter DSMBS, namens het bestuur