Nieuwe Richtlijn Overgewicht & Obesitas bij Volwassenen

Nieuws

Graag feliciteren wij initiatiefnemer Partnerschap Overgewicht Nederland met het resultaat van een nieuwe richtlijn Overgewicht en Obesitas bij volwassenen. Een brede multidisciplinaire commissie heeft zich ingezet om middels een compleet overzicht bij te dragen aan de zorg voor volwassenen met obesitas. Dit kersverse document moet wat ons betreft als een overkoepelende richtlijn gezien worden naast de reeds bestaande richtlijn Chirurgische Behandeling van Obesitas. Dit is mooi samengevat in hoofdstuk 13: de gepersonaliseerde zorg. Daar is het advies terug te vinden dat de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) al bij lagere BMI’s ingezet kunnen worden. Gespecialiseerde GLIs lijken daarbij nog beter afgestemd op specifieke patiënten wat betreft begeleiding bij en inhoud van alle GLI componenten, maar is nu nog maar beperkt beschikbaar. Voor de hogere klasse obesitas (klasse III of klasse II met vergrote buikomvang en/of comorbiditeit of klasse I met moeizaam instelbare type 2 diabetes) zijn ook gewichtsreducerende medicatie en metabole chirurgie te overwegen behandelingen. Met name de bariatrische/metabole chirurgie is de enige therapie met bewezen langdurig effect op obesitas. Met de enorme omvang van het probleem obesitas en toenemende zorg voor deze groep zijn er gelukkig ook veel nieuwe ontwikkelingen. Die gaan dusdanig snel dat alle richtlijnen over obesitas voortaan in modules worden bijgewerkt. Daar zal ook een vertegenwoordiging van de DMBS aan bij dragen. Zo zorgen we gezamenlijk voor goede kwaliteit van de diagnostiek, ondersteuning en behandeling van kinderen en volwassenen met obesitas.

Marloes Emous, Evert-Jan Boerma, Sjoerd Bruin, Ian Faneyte, Frederik Jonker en Simon Nienhuijs, DSMBS bestuur

Link naar richtlijn