Volume normen 2015

Voorstel Normering 5.0 Normering Chirurgisch-Oncologische en Gastro-Intestinaal Chirurgische aandoeningen, Bariatrische chirurgie. Versie 1.0 (april 2015), aangenomen in de NVGIC (nov 2015), ter besluitvorming NVVH in mei 2016.
De bariatrische chirurgie valt onder categorie IV.
Voor bariatrische chirurgie stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Er is een herkenbare obesitas polikliniek
– Er is multidisciplinaire intake, indicatiestelling en begeleiding voorafgaand aan de
operatie. De volgende specialisten dienen beschikbaar te zijn: chirurg, internist e/o
endocrinoloog, diëtist, psycholoog en verpleegkundig specialist e/o nurse practitioner
– Er is een adequaat ingerichte endoscopieafdeling met beschikking over een
dagcentrum voor bewaking na endoscopische procedures.
– Er zijn ten minste twee geregistreerde MDL-artsen of internist-scopisten met ervaring
in interventie-endoscopieën (dilataties, stentplaatsing).
– Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het
uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale
ingrepen.
– Er is een intensive care-afdeling beschikbaar met personeel dat bekwaam is in de
verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale ingrepen, waarbij er 24 uur
beschikking is over een arts voor de intensive care.
– Er worden minimaal 200 primaire bariatrische ingrepen per jaar verricht.
– Specifieke, weinig voorkomende verrichtingen worden binnen enkele expertisecentra
geconcentreerd.