Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) – congres & ledensecretariaat

De Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) heeft ons gevraagd ondersteuning te verlenen bij de organisatie van het jaarlijkse congres alsmede voor het verzorgen van het ledensecretariaat.

Congres
Het congres is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar verschillende wetenschappelijke onderwerpen, maar ook relevante studies de revue passeren

Ledensecretariaat
De ondersteuning van het secretariaat bestaat uit onder andere de ledenadministratie, versturen van nieuwbrieven en de financiële administratie.

Bron: congresscompany.com