DSMBS2020 congres verplaatst naar 2 september om wille van Coronavirus

Om wille van de coronavirus epidemie wordt het DSMBS2020 jaarcongres, dat gepland was voor woensdag 8 april, verplaatst naar woensdag 2 september. De locatie blijft het van der Valk hotel in Veenendaal. Enkele agendapunten die besproken zouden worden in de Algemene Leden Vergadering van 8 april zullen per mail aan de leden worden voorgelegd.