Aanmelden

De DSMBS is een landelijke vereniging die tevens een platform levert voor lidmaatschap van de IFSO.

Lidmaatschap geeft recht op deelname aan het IFSO wereld congres en het Europese IFSO congres voor een significant gereduceerd tarief.

Tevens ontvangt U Obesity Surgery en toegangscodes voor online access tot alle issues van Obesity Surgery sinds de oprichting.

Het is van groot belang dat u de volledige adres informatie en het e-mail adres juist invult, om zorg te dragen voor een juiste levering van de tijdschriften en voor de online toegang (NB gebruik bij voorkeur uw privé- adres om de tijdschriften te ontvangen!).

Het betreft een doorlopend jaarlidmaatschap voor onbepaalde tijd. Deze wordt in januari van het volgende jaar automatisch verlengd (en geïncasseerd), tenzij u schriftelijk aan het DSMBS Secretariaat voor 1 december opzegt.

Persoonlijke gegevens:
Volledige naam en titulatuur*
Thuis adres*
Postcode*
Woonplaats*
Land*
Telefoon*
Email*
Gegevens van uw ziekenhuis: (indien van toepassing)
Ziekenhuis
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Soort lidmaatschap
Ik machtig Congress Company tot het éénmalig afschrijven van het totaalbedrag van het volgende rekeningnummer.
Rekeningnummer
Ten name van

*Het e-mailadres zal worden gebruikt voor alle correspondentie per mail. Juist e-mail adres is verplicht voor online toegang van Obesity Surgery (indien van toepassing)